Moldovanın seçim bölümnerini İNFONET alyänsın uzmannarı kontrol ettilär. Onnar belli ettilär en önemli problemaları, angılarınnan yaşayannar seçimnerä gidärkänä karşı gelerlär.

İNFONET alyänsın uzmannarı kontrol ettilär 200-dän zeedä cümnä erlerini da belli ettilär, nicä onnar gelän seçimnerä hazır. Aaraştırmak işini barabar «Вдохновение» kurumunnan 2018-ci yılda geçirdilär. 43 seçim dolayı   cümnä yapılarında bulunardı. 2019- yılda hederlez ayında kontrol edildi Avtonomiyanın taa 29 seçim bölümü, nedän sora belli edildi, ani onnarın sayısından sade 2 kolaylıksız insannarı hazır kabletmää, haberledi INFONET alyänsın başı Viktor Karol.

VİKTOR KAROL INFONET alyänsın başı:

«Biz gösterdik, nesoy problemalar herbir seçim dolayında var, ki erindeki kuvetlär, cümnä kurumnarı bilsinnär, nesoy kararlamaa bu problemaları. Açan biz söleeriz seçim dolayların uygunnuu için, laf gider diil sade kolaylıksız insannar için, ama pensionerlär hem küçük uşakların anaları için dä.”

Gagauziyanın seçim komisiyasının başı İvan Komur nışannadı, ani bakmayarak ona ani monitoringın çıkışları diil pek üüsek uurda, onnara bu iş için kimsey aalaşmadı.

İVAN KOMUR Gagauziyanın seçim komisiyanın başı:

«Seçim dolayları sık bulunȇrlar türlü cümnä erlerindä – uşak başçalarında, okullarda, kultura evlerindä. Buna bakarak, seçim komisiyası diil lääzım çözsün problemayı, angısı baalı seçim bölümnä ilin girmäklän. Ama hep okadar bu problemayı lääzım kararlamaa, ki seçim dolayları bütündän hazır olsunar.»

Gagauziyada yaşȇȇr 13 bindän zeedä kolaylıksız insan. Bu üzerä seçim dolaylarına ilin girmäk — bir aktual problema, nışannadı Gaguziyanın karıların asoţiaţiyasının başı Svetlana Panaitova.

SVETLANA PANAİTOVA Gaguziyanın karıların asoţiaţiyasının başı:

«Seçim dolaylarına    zor girmää. Sekizdän sade ikisindä lääzımnı koşullar var, 72-dä hiç bişey yok. »

Uzmanar kontrol edeceklär  hazır mı seçim dolayları kabletmää insannarı hem   kolay   mı yaşayannara     girmää cümnä kurumnarına. Bu işi geçireceklär  Edineţ, Kauşanı, Belţı kasabalarında hem Gagauziyada. Proekti finanslȇȇr  Birleşik milletlerin ilerlemäk programası Moldovada.

Avtor: Elena Ratkoglo, çevirdi: Lüdmila Novak, video: Sergey Bejenarı, montaj: Mariya Kazaku