Moldova devletinin  genel inspektoratın kararına görä her yıl poliţiya izmeçileri  türlü testleri vererlär. Onnar   profesional  becermeklerini göstererlär. Büün Komrat dolayın  poliţiya işçileri  verdilär sport hem tüfektän patlatmak normativlerini.

Poliţiya çalışannarı her yıl zanaat uurunda testleri vererlär. Bununnan onnar   kendi  dayanıklıını hem kuvet becermeklerini göstererlär. Testlerin arasına girerlär- kaçmakta yarışmaklar, erdän hem turniktä güüdä kaldırmakları- heberledi  poliţiya bakannıın presa izmetin temsilcisi Anna Kotar.

ANNA KOTAR Gagauziyanın poliţiya bakannıın presa izmetin temsilcisi

 «  Sport normativlerinä girer – 100 hem 1000 metraya kaçmak,  adamnar için turniktä güüdeyi kaldırmak  sınışı hem karılar için erdän güdeyi kaldırmak. Hep ölä poliţiya izmetçileri lääzımdılar daatsınnar hem toplasınnar Makarov pistoletini hem patlatsınnar ondan».

Poliţiya  işçilerin becermeklerini Kişinov kasabasından maasuz komisiya bakȇȇr,  söledi Anna Kotar.

ANNA KOTAR Gagauziyanın poliţiya bakannıın presa izmetin temsilcisi

« Bu testlerin neeti — kaavilettirmää poliţiyä izmetçilerin sport uurunu, ki onnar kendi işindä silähları dooru kullansınnar ».

Bölä testleri Valkaneş hem Çadır dolayların poliţiya uzmannarı da vereceklär.