«GRT»  cümnä komaniyasının eni saytı eski elektron adresindä grt.md kirez ayın 24 dä başladı işlemää. Seftä  bu saytta siiredicilerdä hem sesleyicilerdä peydalandı kolaylık okumaa. Sayt yapıldı gagauz dilindä.

«GRT» cümnä kompaniyasının saytın  yardımınnan insanar aktual haberleri hızlı üüreneceklär. Bu saytın baş neeti — gagauz dilini illerletmää. «GRT»  büün tek kompaniya, angısı kendi işini 3 dildä götürer: gagauzça, rusça hem devlet dilindä. Eni saytta da hepsi 3 dil temsil ediler. Seftä bütün sayt gagauz dilindä yapıldı. Sade haberlär bölümü   rus hem gagauz  dillerindä yazılȇr . “Bizim için” bölümündä  kompaniyanın çalışması için 3 dildä yazılȇr, onnarın arasında moldvan dili dä. Şindiki zamandan GRT  kompaniyanın programaları  yaşayannara deyni taa yakın olaceklar. GRT saytında  var nicä onlayn formatında  haberleri  seslemää, söledi  GRT kompaniyanın başın işini götürän Vitaliy Gaydarjı.

VİTALİY GAYDARJİ GRT kompaniyanın başın işini götürän:

 «Bu sayt büük  enilikleri verecek  o insannara, kim internettä bizi bakȇr hem okuyȇr, saytta olacek altı- edi haber gündä, olacek çok  başka eniliklär».

Proekti   hazırladılar   uzmannar, angıları bu işlän 7 ayın içindä ilerlettilär. İnsannara  taa  uygun  olsun deyni, diiyşildi saydın konţepţiyası, onun dizaynı hem strukturası. Olacek bir sıra tv hem radio bölümneri. Herbirindä programnın temasını, süjetini hem  informaţiyayı  muusafir için bulmaa yakışacek.   Taa bir enilik, grt.md saytını var niça olacek internettä mobil programasının yardımınnan  bulmaa. Sayt hazırlandı Evropa Birliin hem Evropa Sovetin barabar yapılan «Moldovada mediyalarının plüralizm hem baamsızlıın ilerletmesi» proyektinä görä. Proekt 3 yılın süresindä giriştirildi.