LIVE

Gagauziya gün gündän | Todur Zanet

Akademik Todur Zanet, «Ana Sözü» gazetasının başı bu yıl 65 yaşını doldurdu. Harman ayın 14-dä da «Ana Sözü» gazetası 35 yıl oldu nicä işleer.

Похожие новости

Подписаться на нас в соцсетях

Топ Читаемых

Выбор Редакции