LIVE

Gagauzça film: Plastiin eni ömürü için mif

Bitki birkaç yılın içindä, plastik kirlilii krizisı halklararası büük skandala döndü. Ölü hayvannarın, gübürlän dolu derelerin hem kirlenmiş okeannarın fotoları dünneyi şokta braktı. Plastik şişelerin yapmasında çorbacılar açıkladılar, ani bilerlär nicä çözmää bu problemayı: plastiin ikincilää işletmesi. 

Taa sık şişelerdä, torbalarda hem başka işlerdä, marka gibi olarak girgin yazêrlar «100% uyer enidän işletmeyä», neçinki brêndlar yaraşêrlar kim taa ii inandıracȇk insanı, ani onnarın şişelerindän zarar yok, çünkü onnarı yakışȇr enidän işlettirmää. Ama filmdä kalkêr pek çok soruşlar. Herli plastiin işlettirilmesi, o problemanın çözmesi — neçin ozaman bitki yıllar dünnedä iki okadar taa çok enidän plastik yapılêr, nekadar eski plastik işlettiriler?

Var mı nicä olsun ölä, ani plastik ikincilää işlettirmäk adamaklar olsunnar masal? Biz aaraştırȇrız büük paraları getirän sferayı, angısının neeti saklamaa bu problemayı, ama diil çözmää onu.

Biz aaraştırêrız kara panayırın oyuncularını, angıları arȇêrlar devletleri, nereyi kolay olacȇk atmaa gübürleri. Onnar bu uurda büük para kırȇrlar, neçinki plastii enidän işlettirmeerlär, ama yakêêrlar.

Biz göstereriz nesoy anılmış brêndların çorbacıları plastiin işlettirmesi için  insana masal inandırêrlar, ki onnara yakışsın ötää dooru da bol-bola plastiklän tabiatı kirletmää.

GRT kanalı THE WHY kompaniyanın dokumental filmlerini gagauz dilinä çevirdi hem dübläj yaptı. Onnarda insan hakların koruması, ȇkologiya soruşları hem başka problemalar açıklanȇrlar.

Похожие новости

Подписаться на нас в соцсетях

Топ Читаемых

Выбор Редакции