LIVE

Array

Tarakliyada büük remonttan sora uşak zanaat okulu açıldı

Tarakliya uşak zanaat okulunda başarıldı düzülmäk işleri. Bu iş üzä çiktı «Bulgariyanın yardımı ilerlemäk için» proektın yardımınnan. Onu aslıya çıkarȇr Tarakliyada Bulgariya devleti. Düzüldü zanaat okulun örtüsü hem içänkı odalar. Bu işlerin iliniinnän olacek kolaylık zanaat okuluna zeedeletmää ürenicilerin sayısını.

Tarakliya zanaat okulun yapısında düzmäk işlerindän sora oldu kolaylık kabletmää taa çok uşaa. Enilenmiş yapıda var horeografiya derslär için zal, ilerdän o yoktu. Bu iş yardım edecek zeedeletmä ürenicilerin sayısını horeografiya derslerindä, neredä yapılı uşaklara deyni hepsi koşullar. Zeedelenecek uşakların sayısı resim zanaatın klasslarında da. Düzmäk işlär gidärkana yapıldı sergi zalı da, neredä kendi işlerini göstereceklär okulun ürenicileri hem ileriya doru başka resimcilär.

«Bän sevinerim, ani bizdä var kolaylık bölä zalda ürenmää. Hepsi saa olsunnar, ani yaptılar bizä bu kolaylıı üürenmää bölä gözäl, büük zalda. Biz hepsimiz pek çok beklärdik bu proekt başa çıksın».

«Burada hepsi eni, ii koşullar bizä deyni. Gözäl atmosferada kolay işlemää da,  onuştan bän saneerım, ani burada bizim işimiz olacek taa verimli, da biz burada yapacez eni gözäl resimneri».

«Bän pek sevinerim, ani bizä yaptılar bölä koşulları. Biz taa büük havezlän ürenecez hem yapacez bizim oyunnarımızı. Bizä koydular eni stanokları, aynaları, pek gözäl zalımız oldu, bän hepsinä saa olsunnar sölerim».

«Açan burayı geler uşak, onun anası, bobası, onnar innanȇrlar, ani burada var hepsi kolaylıklar, ki onnarın uşaa büüsün zanaat tarafından. Pek önemli bir proekt, isteerim ani Tarakliya kasabasında taa çok bölä proektlar olsun. Biz annȇrız, ani biz lääzım vakıtlan bilä ileri gidelim, hem da her bir uşak ister, ani onda olsun en ii koşullar», — söledi Tarakliya dolayın uşak yaradıcılık evin başı Anna Voytoviç.

Tarakliya uşak zanaat okulun başı Sergey Berov annattı, neçin lääzım oldu bu proektı giriştirmää.

«Yapı, angısını bizä verdilär 2013 yılda, küçüktü, horeografiya için hiç ta yoktu. Biz geçiremäzdik dersleri, yoktu nicä çok uşak alalım okulumuza. Onuştan biz pek çok istärdik büütmää bizim şkolamızı taa ii koşullarda raat işlemää», — açıkladı Sergey Berov.

Sergey Berov nışannadı, ani bu proekt yardım edecek zanaat okulunda koşulları taa üüsek uurda yapmaa, büüyecek uşakların sayısı okulda.

«Burada pek çok oda, büük er, neredä uşaklarda olacek kolaylık resim çizmää yazın. 2021 yılda biz topladık taa birkaç grupa horeografiya için hem resim grupasına. Uşakların sayısı birkaç kat büüyecek, 200 uşaa yakın ürenecek okulumuzda», — söledi Sergey Berov.

Zanaat okulun düzülmesi proekti yapıldı Tarakliya dolayı sovedın ekonomika hem investiţiya çalışannarınnan. Bütün proektın paası tuter 1 million 145 bin 850 ley, Bulgariya devleti verdi 973 bindän biraz zeedä, ne çekeer 85%  bütün proektin paasından.

«Bunnar hepsi uşaklara deyni, büün taa biz göreriz ii çikışları, 40% taa çok uşak zeedelendi okulda, bu pek önemli. Önemli, ani uşaklara meraklı olsun, ki bizdä olsun kolaylık korumaa bulgar kulturasını. Önemli yapalım onnara ii koşulları», — nışannadı Kişinövda Bulgariya Büük elciliin üüretmäk hem kultura soruşlarında  nasaatçısı Krasimir Andreev.

«Bu proekt  verdi kolaylık yapmaa uşaklara ii koşulları. Şindi düzülmüş yapıda var kolaylık üürensin uşaklar horeografiyayı, resimcilerä var büük zal. Biz umutlanȇrız, ani ürenicilerin sayısı büyecek, bu zalın açılmasınnan toplandı taa bir horeografiya grupası», — söledi  Tarakliya sovedin ekonomika hem investiţiya bölümün başı İrina Nikiforova.

2021 yılda dekabri ayında Moldovada Bulgariyanın büük elçiliinnän Evgheniy Stoycevnan hem Tarkliya rayonun başınnan İvan Paslarnan kuruldu annaşmak Bulgariya tarafından yardımı için.

«Uşak zanaat okulunda olacek düzmäk işlerindän sora kolaylık  üretmää uşakları oynamaa, resimnemää, hepsinä ne lääzım uşaklara bu yaşta. Hepsinä neyi bileer hem yapȇr bu zanaat okulun talantlı üredicileri», — nışannadı İvan Paslar.

«Bulgariya devletin yardımı» programası giriştiriler Bulgariyanın Dış işleri ministerliinnän Moldovada Burgariyanın Büük elçiliin yardımınnan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Похожие новости

Подписаться на нас в соцсетях

Топ Читаемых

Выбор Редакции