LIVE

Array

«Коlada  adetleri 2023» regional festivali topladı kolektivleri bütün Gagauziyadan

«Коlada adetleri 2023» bu yıl geçti Komrat kasabasında. Onda pay aldılar 20 kolektivdän zeedä. Pay alannar gösterdilär kolada hem Eni yılı eskiycä kutlamak adetlerini.

«Kоlada  adetleri 2023» regional festivalindä pay aldılar folklor kolektivleri, liţeylerin üürenicileri hem din şkolaların uşakları. Sţenada gösterildi kolada hem Eni yıl eskiycä yortularınnan baalı adetlär.

Festivalin geçirilmesi şansora adet oldu. Şindiyädän onu Tomay küüyündä geçirärdilär, ama pay alannarın sayısı zeedelendi, da bu yıl kararlandı Komratta geçirmää, nışannadı Gagauziyanın kultura bakanın yardımcısı Aleksey Karaterzi.

«Kоlada  adetleri 2023» regional festivali geçirildi Gagauziya kultura bakannıınnan hem üüretim müdürlüünnän. Pay alannara verildi diplomnar hem baaşışlar.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Похожие новости

Подписаться на нас в соцсетях

Топ Читаемых

Выбор Редакции