LIVE

Array

Kazayak küüyünün üüretim kurumnarında diiştirildi isıtmak sisteması hem binanın örtüsü

Kazayakta giriştiriler önemli soţial proektlar. İlk uşak başçasında diiştirildi isıtmak  sisteması hem koyuldu bio mallarınnan yanan isıtıcı, gimnaziyada  diiştirildi örtü. Gagauziya başkanı İrina Vlah dolaşarkana Kazayak küüyünü üürendi, ne uurda yapıldı proektlar.

Kazayak uşak başçasının başı Tatyana Varban nışannadı, ani proektı pek beklärdilär, çünkü uşaklar lääzım kabletsin bilgileri ii koşullarda.

2022 yılda Kazayak küüyünä Gagauziyanın bücetindän verildi 700 bin leyä yakın para. Küüyün sovet azaları belli ettilär o paraları küüyün ilk uşak başçası için  ki geçirmää onda isıtmak sistemasını.

Bundan kaare Kazayaan primariyası geçirer düzmäk işleri küüyün gimnaziyasında, iş yapılȇr «Evropalı küü» proektın yardımınnan. İvan Momat nışannadı, ani gimnaziyanın örtüsü diişilmedi 1961 yıldan. Onuştan önemli bu proektı başa çikarmaa. Nicä nişannadı İvan Momat, proekt başa çikarılacek 20 günün içindä.

2015 yıldan Gagauziyanın regional bücetindän verildi 20 million ley Kazayak küüyün infrastruktura ilerlemesi icin.

Похожие новости

Подписаться на нас в соцсетях

Топ Читаемых

Выбор Редакции