LIVE

Array

Gagauziyada bu yıl yolların düzülmesinä hem eniletmesinä harcanacek 21 mln leydän zeedä

Bakannık Komiteti yanvarin 12-dä kendi oturuşunda kabletti programayı Gagauziyanın erli yol infrastrukturasına 2023-cü yıla. Kimi yolların paylarında remont işleri derindän yapılacek.

Bu yıl dolay yollarına devlet büdjetindän 21 mln leydän zeedä verilecek. Paralar derindän remont işlerinä doorudulaceklar hem kış zamanında yolların kullanmasına.

«13 yolda kuyular kapadılacek, 5 yol da biyaz taşlan enidän döşenilecek. Bu işerä 2mln leydän biraz zeedä Programada bakılı», — söledi Gagauziyanın düzücülük hem infrastruktura Bakanı Оleg Orlioglo.

Finanslar kararlı yolların korkunçsuz durumnarına getirmää. Biyaz sınırları çizmää, yol nışannarını koymaa hem diiştirmää. 2023-cü yılda avtonomiyada bu uura 481 176 ley kararlı.

«Kışın yolların bakımına brakıldı 306 006 ley. Suuk vakıtta avtonomiyada 145 368 metra yol bakılȇr», — ekledi  Оleg Orlioglo.

Bakannık komitetindä belli ettilär o yolların paylarını, angılarında başarıldı işlär yada  yapılaceklar.

«Temeldän tertiplenecek L 627 yolu Caltay küüyündä. İş orada gider 2021 yıldan beri. Bu yıl onu neetlenerlär bitirmää. Bu uura Programada ayırıldı 15 mln ley», — açıkladı  Оleg Orlioglo.

Yolların bir payı yapılacek, angısı Kırlannara götürer. İşlerä lääzım olacek 1,911 bin ley. Taa 80 bin ley smetaya kararlı.

Erideki yollara kararlı paralara derindän remont işleri yapılacek, yolların var olan durumu tutturulacek, tehnika koşulları yapılaceklar laboratoriya aaraştırmakları hem proekt dokumentleri.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Похожие новости

Подписаться на нас в соцсетях

Топ Читаемых

Выбор Редакции