LIVE

HomeНовости

Новости

Onnar biza ornek Baurci_Mariya Öküzçü hem Ekaterina Kristeva.

Gagauzların evelki zanaatları halkımızın en büük zenginniklerin sırasında bulunȇrlar. Kilim hem pala dokuması, çarşaf, peşkir, masa bezleri hem perdä düümesi-bu işlärlän zanaatlanȇrlar iki kızkardaş...

HABERLÄR /27 12 22/