LIVE

A F

GAGAUZİYA GÜN GÜNDÄN_ANDREY İBRİŞİM

Büük ayın 8-dä Gagauz Respublikasının ilk hem tek Prezidenti Stepan Topal tamannayaceydı 85 yaşını

ENİ GÜN_Vera Sibova hem İrina Melkan

Vera Sibova hem İrina Melkan Komradın Yradıcılık evin Üüredicileri uşaklarlan çalışmakta eni proektleri açıkladılar.

Gagauziyada 13 bin ayledän zeedä danıştılar suuk vakıdında para yardımı için

13 bin ayledän zeedä verdilär dokumentlerini ki suuk zamanda regional posobiyayı kabletmää deyni.  Dokumentleri taa kablederlär. Angı zamanadan onnar kabledilecek insandan hem kim bunu...

Kazayak küüyünün üüretim kurumnarında diiştirildi isıtmak sisteması hem binanın örtüsü

Kazayakta giriştiriler önemli soţial proektlar. İlk uşak başçasında diiştirildi isıtmak  sisteması hem koyuldu bio mallarınnan yanan isıtıcı, gimnaziyada  diiştirildi örtü. Gagauziya başkanı İrina Vlah...

Başküüyüdä andılar Afgan cengindä geçinmiş Mihail Tanasogloyu

Büük ayın 15-ndä Pandjer operaţiyasının süresindä Afgan cengin veteranı Mihail Tatanosoglo geçindi. Ona verdilär kahramanlıı için orden. Başküü (Kirsovo) kultura evindä Mihail Tanasogloyu andılar...

Tarakliyada büük remonttan sora uşak zanaat okulu açıldı

Tarakliya uşak zanaat okulunda başarıldı düzülmäk işleri. Bu iş üzä çiktı «Bulgariyanın yardımı ilerlemäk için» proektın yardımınnan. Onu aslıya çıkarȇr Tarakliyada Bulgariya devleti. Düzüldü...

«7 notes» studiası

«Arzu» ansamblisi

«Ovaţiya» grupası

«Tozi» grupası

Ameliya

Yuliya Arnaut

Olesä Jelezoglo

Momça aylesi

Millenium

Lüdmila Bazadcı

Katalina Rusu

Katalina Rusu morarița

KARAY serbiya

Födor Gaydarji

Ferum

Eni dalga

Ȇlegiya

Dima Kadın

АFTA HABERLERİ_Aleksandr Tarnavskiy

Afta haberleri programasında laf gitti, nicä patentçılar bu yılın ortasından lääzım çalışsınnar hem Amerika elçiliinnän buluşmasının baş temalarını açıkladı GHT viţe-spikeri Aleksandr Tarnavskiy.Afta haberleri...

GAGAUZİYA GÜN GÜNDÄN_Yurtdışı türkler ve akraba topluklar başkanlıı

topluklar başkanlıı1…….SAYİT YUSUF Yurtdışı türkler ve akraba topluklar başkanlıın (YTB) viţe – prezidenti2….. FATİH KÜÇÜK Yurtdışı türkler ve akraba topluklar başkanlıın (YTB) uzmanı, ȇkspert3……...

Moldovada “Peşehod” kampaniyası geçer

Moldovada Büük  (yanvar) ayın 9-dan — 26-dan «Peşehod» (yayan gezän insan) operaţıyası geçer. Onun neeti yol razgelmelerini durgutmaa. Geçmiş  yıl respublikanın üülen tarafında 61  yol...

Gagauziyadan studentlar var nicä  üürensinnär Türkiyedä hem kabletsinnär stipendiya 

Gagauziyadan gençlär var nicä üürensinnär Türkiyenin üüsek üüretim kurumnarında. Türkiye hükümeti avtonomiyadan studentlerä hem başarannara verer. Programaya görä stipendiyalar veriler yabancı studentlerä, kim bakalavr,...

Kiriyet – Lunga gimnaziyasında Dionis Tanasoglunun büstu koyuldu

Gagauz şairin, yazıcının, dramaturgun Dionis Tanasoglunun büstu şannı açıldı Kiriyet – Lunga küüyündä Büük ayın 13-dä. Onu koydular gimnaziyanın kapu önündä, neredä nezamansa durardı...

HALK SEDEFLEI_Lüdmila Tukan

Gagauziyanın şannı artisti Lüdmila Tukan dokuzuncu muzıka diskini hazırlȇȇr. Eni türküleri yazȇr hem klipları çıkarȇr. Lüdmila bitki yıllar şanson stilinä ön verer. Gagauz artistkası...

GRT-nın cezalanması, çalışannarın sayısı, programa kompleksi: Gözledici Sovedin eni kararları nesoy

Gagauziya Radio Televizionu cümnä yayın kompaniyasının Gözledici Sovedin toplantı planı doluydu. Angı soruşlar bakıldı hem angı kararlar alındı materialda. GRT cümnä kompaniyasının çalışannarın sayısı soruşu...