LIVE

ENİ GÜN

Dmitriy Kadın enilenmiş halk türküsünü «Yalpak gelin» tanıttı

«Yalpak gelin» evelki gagauz halk türüküsünä Dmitriy Kadın eni yaşamayı verer. Baurçi küüyündä akapella seslenilmiş yaratmayı muzıka tertibinnän düzmüş. Şen türkü seftä Gagauz televizionunda...

Vera Sibova uşakların meraklıı için teatroya | M. Çakir için eni kiyat | Kilimcilik Gaydar küüyündä

Ayırdıysaydın kendinä zanaat, büük sevgiylän çalış. Ölä fikirlän yaşȇr Komrat Yaradıcılık evindä teatrocülük bölümün üüredicisi Vera Sibova. O kendi talantınnan meraklandırȇr üürenicilerini. Uşakların arasında...

ENİ GÜN | İrina Melkan

ENİ GÜN | Adem Koç

ENİ GÜN | Pötr Karaydalı

ENİ GÜN | Ayşe Şimşek

ENI GUN | Viktoriya Arnaut