LIVE

ДА БЪДЕМ

Да бъдем…| За пазването на роден език с О. Разградская, директора на лицей «М.Тузлов» от с.Кирсово.

Родният език е не просто средство за комуникация, а почва, от която израства културният коктейл на нацията. Какъв коктейл става от българите от село...