LIVE

Ежедневные Архивы: Фев 17, 2023

HABERLÄR | 16 02 23

https://youtu.be/eVWhmV4hCss

Диалог в студии | Михаил Формузал

Как выстроить конструктивный диалог со всеми структурами власти, как укрепить единство в Гагаузии? Об...

Диалог в студии | Михаил Формузал

Как выстроить конструктивный диалог со всеми структурами власти, как укрепить единство в Гагаузии? Об...

HABERLÄR | 17 02 23

https://youtu.be/i-KATqFGw2E

Știri | 17 02 2023

https://youtu.be/Hg6QmsWSRtw

ENI GUN | Viktoriya Arnaut

M. Çakir adına kolecin üürеnicisi Viktoriya Arnaut sabаalenki programada «Seni severim» KAVER türküya prezentaţiya...

Диалог в студии | С.Миронова

https://youtu.be/dDq9UZ7gJ4g Обращения граждан в органы власти

Știri | 16 02 2023

https://youtu.be/_KTIm1FTZoE

GAGAUZİYA GÜN GÜNDÄN | Angı problemalarlan karşı gelerlär yaşlı insannar

Gagauziyada yaşȇr 27 bin pensiyada insan. Gagauziya Aksakallar sovedi dayma kontrol ederlär pensiyada insannarlan...

GAGAUZİYA GÜN GÜNDÄN | Gennadiy Tulba,Väçeslav Dragoy,Evgeniy Nedälko

Geçti yıl Komrattakı muniţıpal okula deyni başarılı geçti. Sportçular devlet hem halklararası yarışmalarda pay...