/16.01.20/ Gagauziyanın Tomay küüyündä «Kolada adetleri» festivali ikinci sıra geçiriler. Oluşa 22 kolektiv katıldı. Onnarın arasına girdi folklor kolektivleri, avtonomiyanın gimnaziyaların, liţeylerin hem klisä okulların terbiedenneri. Yortuda Kolada hem Eskiycä Eni Yıl adetlerini hem tradiţiyaları gösterildi. Aleksey Karaterzi Gagauziyanın kultura hem turizma Bakannıın başın yardımcısı «Eni gün» programasının musaafiri.