Raametli Gagauz Respublikasının ilk hem bir prezidentinin Stepan Topalın duuma günündä onu Komrata andılar yakınnarı, dostları, Gagauz Erinin kuvetlerin temsilcileri.