Bu kolverimdä: sportçularımızın geçennerdä kazanmış enseyişleri için K-1 Dünnä Çempionatında, hem Komrattakı muzıka okulun yıl çıkışları için.

В выпуске: о недавних победах наших спортсменов на Чемпионате мира по K-1, а также об итогах учебного года Комратской музыкальной школы.