Türkiyanın baş kasabasında yaşayan gagauzlar 2018 yılın bitkisindä kurdular Gagauz derneeni. Kurumunu çalışması için annattı Ankarada Gagauz dernään baş sekretari Sergey Mаnastırlı.