YURİDİK BİLGİLENDİRMÄ

Yuridik yardımnar halkımıza deyni studiya formatında. Her programada belli yuridik konular geniştän açıklanêrlar, annadılêrlar uzmanın tarafından.

Hazırlayan Svetlana Mironova