TARİHİN SAYFASI

Programa açıklêêr Gagauziyada geçmiştä kalan önemli oluşlar için. Meraklı insannarın ömürünü, kultura, politika hem soţial uurlarını annadêr süjetlär, angıları korunmuş GRT arhivindä.

Programa çıkêr gagauz hem rus dillerindä, afta sonu günnerindä.

Hazırlayan Anna Jekova