ŞENNİK SAADI

Gagauziyanın muzıka dünnäsından musafirlär studiya programasına katılêrlar. Anılmış hem genç muzıka ustaları kendi becermeklerini siiredicilerä mutluluklan hem büük havezlän teklif ederlär. Eni yaratmalarlan hem en çok sevilän türkülärlän, oyunnarlan siiredicileri şennendirerlär.

Hazırlayan Svetlana Dimitroglo