GAGAUZİYA GÜN GÜNDÄN

Önemli dava – her gün ekrannardan gagauz dilini işittirmää.

Programanın içindilii – studiyada buluşma, belli bir konu üzerindä konuşma.

Gagauziyada hem aşırıda geçän oluşlar için dialog formasında lafetmäk.

Teklif edilän musaafirlär: öndercilär, avtonomiya yaşayannarı, hem aşırıdan gelennär dä bol-bol söleyabilerlär düşünmeklerini, açıklayabilerlär türlü konuları.

Yayına çıkma zamanı – hafta içi her gün

Hazırlayan Alöna Terzi