DİN RUHU

Din konuları üzerindä bilgilendirmä, haberlendirmä, tanıştırma programası.

Klisä hem din yortuları için reportajlar, görüntülär, konuşmalar.

Klisä izmetçileri, popazlar hem bilgili insannar annadêerlar din yortuları hem kanonnarı için.

Hazırlayan Polina Barbova