ANA TARAFIM

Programa annadêr Gagauziya için, onun insannarı, küüleri hem kasabaları için.

Neylän yaşêr dolayımız, memleketimiz – bu bilgileri sevgiylän hem özlemlän paylaşêr insannar. Neylän anılêr vatandaşlarımız, nekadar zengin topraklarımız hem kämil tarafımız, bu bilgileri geniştän programamız “Ana tarafım” açıkêr.

Ayda iki kerä, yarım saadın içindä yaratıcılık-publiţistika uurunda kurulan proekt, montaj formatında, gagauz dilindä sizi bekleer!

Hazırlayan Tatyana Stavilova