AFTANIN REPORTAJI

Aftanın olayları, haberleri, politikacıların açıklamaları, ani baalı herbir insanın yaşamasınnan, geniştän açıklanêr studiya formatında tek musafirlän. Belliyedilän konu diplener kameralar karşısında iki dildä: rusça, moldovanca. Hertürlü soruşlara kablediler cuvap, ki annaşılsın hem belli olsun konuyu üzä çıkaran sebep hem çözümä getirän yol.

Hazırlayan: Maya Sadoviç