РЕЦЕПТЫ ОТ GRT

Ev ortamında yapılan programa. Ev saabisi paylaşêr kendisinin yada aylesinin en sevdii imeklerinnän. Annadarak, hazırlanêr tatlı, tuzlu, datlı ikramnar, açıklanêr özel, saklı noktalar imeklerin pişirilmesindä. Bölecä ekran başındakı siiredicilär hem tanışêrlar programanın musaafirinnän hem görerlär eni imeklerinin hazırlama inceliklerini.

Hazırlayan Elena Ratkoglo