Kazayak küüyün yaşayanı Födor Kılçık tanıttı eni kiyadını. Bu sıra kiyada girdilär Sovet Birliin desant askerliindä izmetini yapmış askerlerin annatmakları.

Kiyadın tanıdılması geçti Gagauz yazıçıları birliin topluşunda Kazayak küüyündä. Födor Dmitrieviç nışannadı, ani o havezlän kabletti desant askerlerin teklifini yazmaa onar için kiyat.

Desant askerleri niçä bir aylä, herbiri onnardan var niçä çok iş annatsın. Avtor nışannêȇr, ani coronovirusun beterinä zoordu yazmaa bu kiyadı, yoktu nicä toplamaa informațiyayı, ama o hepsinä saa ol söler, kim ona yardımçi oldu.

Moldova Parlamentin deputatı İvanna Köksal çizgiledi, ani lääzım yardım etmää insannara, angıları yazêrlar bizim istoriya için, şükür etmää, kim kurdu bizim vatanımızı. Kazayak küüyün primarı da Anatoliy Uzun nışannadı kiyadın önemliini.

İnsannar, kim geldi topluşa, şükür ettilär Födora Kılçık bu büük iş için, annattılar, nicä o kendisi askerliini yaptı.

Musaafirlerin arasında vaardı kiyadın kahramannarı da, onnar acıylan üreendä nışanêȇrlar, ani şindiki vakıtta patriotizmayı siirek sayȇrlar.

Ozman o yazdı, ani isteer orayı uçilişeya, ama birazdan sora voenkomattan ona geldi kiyat, ani    gitmää tankovıy uçilişeyä Ulyanovsk kasabasında.

Födor Kılçık çok erdä askerliini yaptı, yazdı diil bir kiyat askerlik için. Büün da Födor Dmitrieviç sevindirer eni kiyatlarlan derindän açıklêȇr  önemli temaları, bizim istoriyamızı.