«Kirsova» şarap  zavodu kuruldu 1979 – cu yılda.  O zamannaradan da bu kurum sayılardı bir büük  şarap zavodu, angısı 30 bin tonaya kadar üzüm geçirärdi. Nicä yaşadı  kurum, angısı yapıldı sovet zamanında, söleer o iş, ani  «Kirsova» akţioner bölümün  kurulmasınadan 1995 – ci ylda, onun borcu büdjetä  kurardı 4 million leydan zeedä. Nicä çalışȇr şarap kurumu büün, annadȇr Polina Barbova.

Yaparkana analiz şarap zavodunda,  diildi zoor yapmaa  çıkışı, ani mutlaka lääzım genişletmää kurumu.  Onun için 1996 – ci  yılda, annaşmaklara görä  Gagauziyanın öndercilerinnän, kabledildi karar, «Kirsova» akţioner kurumuna erleştirmää maasuz tedarıkları,  yapılsın  deynı  hem dökülsün  boza şarapları.  Da bulundu  yabancı invsestor, angısı verdi  mal  kreditini tedarık kompleksı gibi,  sayıda 2 million 580 bin dollarlık – bu 8, 5 proţent  yılda  hem                                                                                                    devlet garantiyasına görä. «Kirsova» akţioner bölümü – bu tek  kurum, angısında  var  bütündän tedarıklar, angısına görä yapılȇrlar boza şarapları.  Şarap kurumun  üç ţehın içindän  birısindä  koyulu İtaliydakı  liniya  boza şarapların dökmesindä.  Vermää deyni avansı İtaliyadakı partnöra  sayıda 600 bin dollar 1996 – cı yılın dekabri ayında  alındı kredit  bankların birisindä  sayıda 400  bin dollar. Ta 200 bin dollar geçirildi erindeki finasladan.  Yapmaa deyni eni ţehı nekadar ta hızlı lääzımdı düzmää  kötü halda bulunan 2,5 bin kvadrat metrası eri,  angısına harcandı başka para, sayıda 1million leydan zeedä. Nicä nışannadı şarap dökmäk ţehın öndercisi Viktor Kapaklı, liniyadan bir saadın içindän geçer 3 bin şişä kadar.

Kimsa geldi şarap zavoduna  çalışmaa Svetlıy agrar kolledjından sora 2000 – ci yılın çeketmesındä, başkasının sa neeti aslıya çiktı.

Şarap zavodu Kirsova  küüyündä  kuruldu 1979 – cu yıda. Şindiki zamannar «Kirsova» akţioner bölümü yapȇr hem da döker yılda 5 million şişedän 7 million şişeya kadar.  Hep ölä dökülerlär Kirsova firmalı şampan materialı hem da başka boza şaraplar. Bunu şindän sora  var nasıl saymaa nicä  bölümün kalkınmasının çeketmesi, neçinki taa ileri o kurardı  10 %.