Komrat daacılık çorbacılıı çeketti hazırlamaa yakacakları kış için. Bu güz plana görä, daacılık lääzım 4,5 bin kub daa kıysın, ki insana yakacak  hazırlasın. Onnar, kim taa ileri aldı, arttırdılar parada, şindi sä odunnar pek paalılandılar hem bu diil paa büümesi diil bitki.  

Yazın odun yakacaan bir skladometrası 500 ley tutardı, bu güz onun paası belli büüdü. Bu baalı en ilk petrol malların paalılanmasınnan, angısınnan tehnikayı besleerlär.

GEORGİY MUTKOGLO, Komrat daacılıın uzmanı: «Daadan 594 leyä satardık, şindi 694-dä paa kalktı. Еr sorumnu diilselär, odunnarı merkez sklada çıkarȇrız. Orada indirilerlär, amortizaţiya, transport, aylık parası şoföra paaya gider da 800 ley bir skladometrası çıkȇr».

Avtonomiyanın yaşayannarı belli ki paayın kalkınmasına sevinmedilär. Kimsa yakacaa yazdan hazırladı.

«Bän yakacakları çoktan hazırladım, satın almadım. Kendim daaya gittim da dalları topladım».

«Hiç bilmeerim, nicä kıştan çıkacȇz».

Daacılık çorbacılıın uzmannarı söleerlär, ani sorumnuk odunnara insanın arasında güzün büüyer. Bu güz taa çok insan odun alȇr. Gaz paada kalkacȇk haberin bildirmesindän sora, daacılıkta insan sırası büüdü.

GEORGİY MUTKOGLO, Komrat daacılık çorbacılıın çalışanı: «İnsan her gün gelip isteer yakacak almaa. Savaşacȇz insana odun hazırlamaa».

Odun yakacaanı dekabri ayınadan hazırlayacȇklar.

Daaçılık çorbacılıınnan  odun yakacaa insana daadan hem leshozdan satılȇr. Gagauziyada 4 daa çorbacılıı var: Комrаtta, Çadır-Lungada, Kongazda hem Valkaneşttä.