Deputatlar  baktılar ȇnergetika uurunda hatalı durum  için danışmayı.

Moldova devletin  Parlamenti  maasuz  toplantıyı geçirdi, angısında  premyer – ministr Natalya Gavraliţa nasaat etti bildirmää memlekettä ȇnergetika uurunda hatalı durumu.

Onun laflarına görä, ne için lääzımnı geçirmää memlekettä ȇnergetika uurunda hatalı durumu, neçinki lääzım geeri uurmaa kimi proţeduralarını  hem kanonnarını,  deecez – geçirmää para büdjettan «Ȇnergocom» kompaniyasına, ki ileridooru satın almaa gaz alternativa sızıntılarından.

Ministerlik kabinetin teklifi geçirmää deyni memlekettä ȇnergetika uurunda hatalı durumu, bakıldı deputatlarlan.

Natalya Gavraliţanın laflarına görä, moldovadakı delegaţiyaya Moskovada  uymadı  annaşmak  «Gazprom»  kurumunnan,  hem da umutlanmȇrız onda, ani bitki – bitkiya bunu yapabileceklär. İnsannarı şüpelendirer bu durum.

MD hükümeti işlettirdi 7 adım, angılarını var nicä hatalı durumda kullanmaa.