Gagauziyanın Bakannık Komiteti baktı kendi sıradakı oturuşunda bir sıra soruş baalı  uşak muzika okulların işlemesinnän avtonomiyada. Alındı karar vermää para satın almaa eni muzika instrumentları.  

Gagauziyanın Bakannık Komiteti  kabletti kararı, angısına görä uşakların bir paynın olacȇk kolaylıı üürenmää  muzika okullarında lgotalarlan, ki taa az ödemää  üürenmäk için. Uşaklar, angıları  çalȇrlar siirek halk instrumentlarda, ölä nicä nay, ţımbal, gayda, gadulka, kaval,  üüreneceklär parasız.  Hep ölä finans yardımı verilecek aylelerä, angıları bulunȇrlar zor durumda.

MARİNA SEMÖNOVA, Gagauziyanın  Kultura hem turizm bakannıın başı: “Üüsüz uşaklara, internat terbiedilennerinä, aaretlik hem ilk grupada kolaylıksız uşaklara 70 proţent ödemektän  kuracȇk yardım. Aylererä,  neredä var 5 uşak hem taa çok, angılarını bakȇrlar analar-bobalar,  ayledä iki uşak varsa,  ani gezerlär muzika okuluna, bir uşak için  ödek parası alınacȇk 10 proţenttä, kalan uşaklara deyni lgota kuracȇk 50 proţent.

2021yıldan Gagauziyanın muzika okullarını baaladılar kultura bakannıına. Bu üzerä yapıldılar diişilmeklär  onnarın işindä.

OLESÄ TANASOGLO, Gagauziyanın Bakannık  komitetin  başın yardımcısı: “Bu kararı kabletmesindän sora hepsi 4 muzika okullarında koyuldu birtürlü paa hepsi kategoriyalara deyni, bakarak geçän yıllara, açan  tarifı  koyardı herbir okulun uçrediteli, da onnar ayırılardılar biri-birindän. Bu yıldan paa olacȇk bir türlü.

Bakannık Komitetin azaları  kararladılar verää para ki eniletmää  Çeşmäküün  muzika okulun tehnik bazasını. Bu yıl seftä okulda açıldı gitara klası. Geldi ilk üürenicilär, ama yok lääzımnı tedarlıklar geçirmää deyni dersleri.

MARİNA SEMÄNOVA, Gagauziyanın  Kultura hem turizm bakannıın başı: “Satın almaa deyni bu tedarlıkları analarda — bobalarda yok kolaylık.  Onnar tutȇrlar pek paalı. Muzika okulunda da yok bölä kolaylık.  Onun için okul danıştı istemeklän yardım için bu soruşta.

Almaa deyni üç instrument Çeşmäküün muzika okuluna verilecek 10 bin 641 bin ley bu yılkı bücetindän paradan, angısı bakılıydı kultura oluşların geçirmesinä.