Komratlı düüşçü Aleksandr Romanov, angısı taradı UFS turnirindä, ödüllendi başkanın gramotasınnan avtonomiyanın başından İrinaylan Vlah. Regionun başı buluştu Aleksandr Romanovlan hem onun trenerınnan Eduardlan Kösä.  

Avtonomiyanın başı İrina Vlah  şükür etti Aleksandr Romanovu hem Ȇduardı Kösä büük başarları için nışannayıp, ani bölä çıkışlar kazanılȇrlar sade kendi teerinnän. İrina Vlah verdi sportçulara gramotaları.

Aleksandr bir aydan zeedä bulundu Amerikada, geçirdi sınışları ki taa becerikli  hazırlanmaa düüşlerä.  Onnar getirdi ii çıkışlara. Kendi konkurentın düüşlerini o üürendi ilerdän, da ölä hazırlandı, ki almaa esaba onun hepsi priömlarını.

Trener  Ȇduard Kösä  nışannadı, ani onun terbiedoleni pek kaavi düüştü hem başardı koyulmuş onun önündä davada.

Gagauz düüşçüsü Aleksandr Romanov  taradı  kendi konkurentını Djared Vanderayı. Düüş geçti  UFS VEGAS 39 turnirında  da başarıldı ikinci raundta moldovanın sportçunun taramasınnan tehnik nakautunnan. Romanovun bu 15 — ci düüşü oldu professional uurunda hem dördüncü UFC  turnirında. Aleksandr  15 keret taradı, bir keret ta taratmadı. Nicä nışannadı sportçu, düüş geçti nicä da beklenärdi, gözäl hem meraklı.

Nicä nışannadı Aleksandr Romanov, üüsek basamaa kendi becermeklerindä o ta etişmedi. O ileri dooru sıkı hazırlanacȇk, ki almaa UFS turnirların en üüsek erleri, hem hep ölä  kendi örnäännän teklif edecek uşakları sportlan zanaatlanmaa.