Dünnä çempionatı sambo güreşindä  geçti Greţiyada Saloniki kasabasında. Yarışmaklarda pay aldılar Komrat dolayın  sport okulundan göreşçilär:  Aleksandr Nedu kazandı gümüş ödülünü, Darya  Vlah hem Daniil Zahariya kalkınamadılar şannı pyedestalın basamaana, ama gösterdilär kaavi güreşi.

Dünnä çempionatında 71 kilalık güreşçi Aleksandr Nedu geçirdi üç güreş da taradı karşındakı sportsmenneri Bulgariyadan, Serbiyadan hem İzraildän da çıktı finala. Güreş Rusiyanın sportçusunnan kızgındı hem görümnü. Kaavi güreştä ikisi dä sambistlär  kablettilär  bir türlü puan, ama davacıların kararınnan taramayı verdilär rusiyadakı  sportçuya.  Bizim Aleksandr Nedu oldu Dünnä yarışmakların  gümüş prizöru.

Geçän yıl Dünnä yarışmaklarında Aleksandr kazandı üçüncü eri. Trenerlär umutlanȇrlar, ani onnarın trebiedilenneri gelän yıla alacȇklar altını Dünnänın en üüsek yarışmaklarında.  Ternerlerin laflarına görä Gagauziyanın sportçuları  gösterdilär kendi harakterini, da koyup bütün kuvedini taradılar kaavi konkurentlarını.

Sambist Daniil Zahariya kendi 79 kilalık kategoriyasında  güreşmedä üçüncü er için tarattı kendi konkurentına Ukrainadan. Hep ölä bronza ödül için dünnä yarışmaklarında Darya Vlah tarattı iki keret Düünä çempionuna Ukraina devletindän. Bu yaş  kategoriyada o en küçüktü hem onun ilk bölä uurda yarışmakları.

Nicä söledi trener, onnara etişmedi kuvet hem konkurentlar da pek kaaviydilär. Bütündän Moldovanın komandası bu yarışmaklardan getirdi sadece iki ödül gümüş hem bronza.

Paraylan pay almaa yarışmaklarda yardım ettılär Komrat dolayın sport okulu barabar  Gagauziyanın gençlık hem sport bakanıınnan.  Terbiedicilär hodullanȇrlar kendi uşaklarınnan.

Yakında sportçular  hazırlanacȇklar taa iki önemli yarışmaklara Dünnä çempionatına büüklerin aralarına, angısı geçecek  Uzbekistanda  kasım ayında, hem Evropa yarışmaklarına kadetların aralarında, angıları  Kıbrısta geçeceklär. Komrattan  sportçular  pay alacȇklar yarışmaklarda Moldovanın toplu komandasınnan.