Gagauziyada canavar ayın 19-da 1946-47 yıllarında aaçlık kurbannarın anmak günü bakılȇr. Bu aaçlık, istoriklerin laflarına görä, Moldovanın üülen tarafı için hem gagauzlar için oldu en büük bela yılları. O zamannar aaçlıktan savaştı insan bütün Moldovada, ama ölüm bu zarardan 10 kat taa zedäydi. Gagauziyada aaçlık kurbannarın anmak günü 2019 yılından bakılȇr.

Ofiţial statistikaya görä 1946-47-ci yıllarda Moldovada aaçlıktan yakın 200 bin kişi öldü. Laf gider o insannar için, kimin ölümnük dokumendindä sebep distrofiya yazılı. Ama istoriklär sayȇrlar, ani kurbannarın sayısı taa da zeedä. Sade 1947 yılın küçük ayın 15-dän respublikada 208 941 distrofiyadan hasta insan sayıya koyuldu. En pek bundan zararlandı devletin üülen tarafı.

Aaçlın sebebiydi büük kuraklık, paylaşȇr istoriya uzmannarı, ama durumu heptän bozdu maasuz mal vergi, angısını toplardılar kuvetlär herbir çiftçidän.

İstorik, yazıcı, angısı çok yıl aaraştırdı aaçlık temasını, annattı, ani 46-47 yıllarda Gagauziyanın yaşamak punktlarında yakın 50 proţent insan öldü. Bu büük bir tragediyadı gagauzlara eyni.

İlk sıra haber, ani gagauz yaşamak punktlarında aaçlıktan başladı insan ölmää, Komrattan Kişinöva canavar ayın 19-da 1946 yılda kabledildi. Çiftçilerin bütün ayleleri ölärdi. İnsan başladı imää biri-birini. Annayalıp nekadar önemli hem zoor  durum, Moldovanın kuvetleri haberleer bu olaylar hem durum için Moskvayı. Ama vakıt şindän sora kaybedildi neçin ki aaçlık binnärnän can yok etti. İstoriklär hem yaşayannar sayȇrlar, ani 1946-47 yıllarda aaçlık tematikasını hiç diil lääzım unutma  da açıklamaa onu cümnedä, tanıştırmaa evlad boylarını okullarda, neçin ki herbir halk kendi istoriyasını lääzım bilsin.