L-625 dolay yolu düzmäk işleri yakında biteceklär. Bu yol Kotovskoe küyünü Çadır-Lunga-Kongaz-Dimitrovka regional yolunnan baalȇr. O üzerä, ani yol şebönkadan yapılıydı, onun bakılmasına her yıl yakın 300 bin ley harcanardı. Remont, angısı 2019-cu yılda başladı, yardım edecek taa efektiv ileri dooru yolu kullanmaa.

Trassa, angısı Kotovskoe küyünü Çadır-Kongaz-Dimitrovka dolay yolunnan baalȇr, 18 santim şebönkaylan döşedilär hem örttülär iki katlı asfalt-betonnan 4 hem 6 santim kalınnıınnan. Bundan kaarä yolun kenarlarını 10 santim kalınnıınnan şebönka temelinnän kaaviletirdilär, haberledi DRUMURİ Komrat tehnika uurunda başı Dmitriy Keosä.

Bundan kaarä Kotovskoe küyündän çikarkan köprunun üstü asfaltlan döşendi. Koyuldu birkatlı 6 santimnık asfalt, nışannadı Gagauziyanın düzmäk hem infrastruktura bakannıın başı İvan Kolioglo.

«2019 yılda köprünün 60 metra uzunnunda remont yapıldı. 2020-ci yılda yolun bir parçası köprüdän küüyädän asfalt koyuldu. Bu yıl kolayımız oldu bu işleri bitirelim. Yol fondunda 3 milion 300bin ley kabledildiydi da düzmäk kurumu yapabildi bu işleri”, — açıkladı Kolioglo.

Bütünnä 6 bin 120 kvadrat metra yol yapılȇr. 2020 yılda erideki yolların bakılmasına 850 bin 925 ley verildi.