Antikovid kurallarına karşı gitmäk için vatandaşlara ceza parası 2000 leydän 5000 leyädän koyulacȇk er o bir sıra kurallara karşı tuttularsa. Bunu baktıran kararı kabletti Cämnä saalıı korumak Millet komisiyası. Er insan ikinci hem taa çok keret tutuklanarsa, 15 bin leydän zeedä cezayı ödeyecek.

Koronavirusa karşı profilaktika kolaylıkları bakılmarsalar, insana ceza  2000 — 5000, yuridik kompaniyalarına sa 10 000 35 000 bin leyädän koyulacȇk.

NATALYA GRIU-YAKİMOVA, Gagauziyanın Poliţiya Bakannıın baş ofiţeri: «Enidän kurallara karşı gitmäk, 1 statyaya görä, bir yılın içindä, insana ceza koyulacȇk 15 000 leydän 25 000 leyädän, yuruduk kompaniyalarına 50 000 leydän 75000 leyädän».

Yannış bilgileri ȇpidemiologiya kartasına yazmak için ceza 2 500 leydän 7500 leyädän kurȇr.

Bu yıl 9 ayın içindä ceza koyuldu 649 vatandaşa: Коmrat dolayında – 226; Çadır-Lunga dolayında – 203, Valkaneş dolayında – 220. Bütündän cezaların sayısı 89 bin ley kurdu. Poliţiya çalışannarı profilaktika kuralları için yaşayannarı haberleerlär.

NATALYA GRIU-YAKİMOVA, Gagauziyanın Poliţiya Bakannıın baş ofiţeri: «Millet komisiyasının kararına lääzım uysunnar hepsi vatandaşlar. Profilaktika kolaylıklarını kullanarkana, maskaları lääzım taşımaa hem yanında lääzım kimlik olsun».

Kimlii yanınnda taşımak için kural alındı deyni anticovid kurallarına karşı gidän vatandaşıları tutulmuş erindä belli etmää da cezayı vakıtlan koymaa.