Moldova Devletin İnfrastruktura hem Regional ilerlemesi devlet sekretari Anna Mardare pay aldı Gagauziyanın Regional ilerlemesi Agenstvosunun oturuşunda hem nışannadı, ani iş ilerleyecek ileeri dooru.

MD-dä diil çoktan geçti ministerliklerin restrukturizaţiyası. Buna görä İnfrastruktura hem Regional ilerlemesi uurları birleştirildilär bir ministerlää. Kurumun devlet sekretari Anna Mardare nışannadı, ani bu iş engel etmeyecek ileeri dooru da başarılı işlemää.

«Biz ilerledecez işi eni strategiyaya görä. O yardımcı olacek bizim işimizdä. Bundan kaarä işledileceklär regional operaţion programaları, angıları yardım olaceklar bizä palannanmış proektleri ilerledip, başa çıkarmaa», — söledi devlet sekretari.

Gagauziyanın başkanın yardımcısı Olesä Tanasoglo açıkladı kendi umudunu, ani iş ötää dooru da hep ölä başarılı ilerleyecek, getirip fayda regionun yaşayannarına.

«Umutlanȇrız, ani gelän 5 yıl da ölä başarılı olacêklar bizä deyni. Bizdä var lääzımnı bilgilär, praktika hem istemäk  yapmaa bişey faydalı hem uygun bizim yaşayannarımıza deyni», — söledi Olesä Tanasoglo.

Önemli urgulamaa, ani MD reorganizaţiya getirdi 13 ministerliin kurulmasına, ilerdän sa vardı 9 ministerlik.