Ceviz ayın 16-dan 19-dan Ukraina devletindä Rogatin kasabasında masa tenisını dünnäarası turnirı geçirildi. Onda devletin yakın 200 sportsmeni pay aldılar. Bulundu turnirda Gagauziyadan da tenisistlär.

Yarışmalarda avtonomiydan Komrat kasabasının sportiv okulun hem Avdarma küüyün sportsmenneri pay aldılar. Turnirın çıkışlarına görä onnar kazandılar ilk erleri. Komrattakı sport okulundan turnirda Viktoriya Melintiy bulundu. 2010-cu yılın kategoriyasında o 32 pay alanın arasından ilk eri aldı. Kalmadılar geeri Avdarma tenis klubun üürenicileri dä, onnar da becerdilär turnirın finalına çikmaa.

«Bizim uşaklar pek ii tarafından kendilerini gösterdilär, hepsi onnardan finala çiktılar. Bütünnä pek mutluyum sportmennerin oynularınnan. Bölä kısa vakıdın içindä kirez ayından ceviz ayına kadar biz 5 turnirda şansoşra pay aldık. Hepsindä ödülleri kazandık», — annattı NİKOLAY MELİNTİY, masa tenisında trenerı.

Trener nışannadı, ani üüsek başarları kazanmaa deyni sportsmennär lääzım çok işlesinär, ki becermeklerini ii uurda tutmaa, önemli rolü sport toplumnarında pay almakta, angılarını onnar savaşȇrlar kaçırmamaa.

«Biz taa kirez ayında Pridnestrovyedä sport toplumunda pay aldık. Bundan kaarä Bulgariyada Albena kasabasında da 10 gün hep ölä sport topluşu geçti. Bundan kaarä güreşmelerdä tarayabildik. İleri dä başarları gösterärdilär. Önemli nekadar taa çok hazırlanmaa, biz 3 saat her gün trenirivka yapêrız», — söledi trener.

Masa tenisı Komratta nicä sport çeşiti şindän sora 18 yıldan zeedä var. Bu vakıdın süresindä, annattı Nikolay Melintiy, ola bildi başarlı sportsmenneri terbietmää. Büünkü gün trenirovkalara başlêr gelmää tenisistlar 5 yaşından.