GRT’ya danıştı Gagauziyanın aksakallar nasaatın öndercisi Vasiliy Arnaut, ki Yaşlı insannarın halklar arası yortusuna karşı, biz gösterelim, nesoy büün yaşȇȇrlar o insannar, angıları bizim büünkü günnerimiz için çok kuvet koymuşlar. İlk reportajimizdä biz tanıştıracêz sizi komratlıykaylan Anna Varbannan.

Anna Georgievna Varban 1934-cü yıldan duuması. Komratlıyka. Çok uşaklı ayledä nevoya hem fukaarälik varmış, ama hepsi dostlukta büüyärmışlär.

«Bän duumuşum 33 yılda, paskellenin ikinci günü. Biraz büüdüynen cenk başlamış. Mamumda biz 14 uşak vardık», — annattı Anna Georgievna.

İlk klasa Anna Georgievna 10 yaşında gitmiş, neçin deyni ana-boba korkmuşlar romun vakıdında onu okula vermää.

«Därdilär, ani o vakıt rumunnar uşakları düvärmişlär, onuştan da ölä geç gittim şkolaya. Kasabanın 3-cü şkolasında 4 klas bitirdim. Bundan sora hep burada 7 klas başardım», — söledi karı.

52-ci yıldan beeri Anna Georgievna enez kurulmuş eni kolhoza işlemää girer, dä 40 yıldan zeedä burada işleer. En ilkin pravleniyäda, sora zvenevoyka, uçotçik hem kasir.

«İşledim uçotçik başçıvancılık brigadasında, açan kolhozdan çaldılar kasayı, koydular beni kasir. İşledim kasir üç yıl, sora da geeri pravleniyaya döndüm», — dedi o.

34 yaşında Anna Georgievna dul kalȇr, bir rubliylän cöbündä 4 uşak da elindä.

«Yardım uşaklar için kabledärdim, sade bir rubläm cöbümdä vardı. Kolhoz verdi biraz para kocamı gömmää. Yavaş-yavaş uşakları büüttüm», — annattı Anna Georgievna.

Büün Anna Georgievnanın var 9 torunu hem 16 torun uşaa. Beki hepsi diil, ama taa çoyu babunun kapusunu açȇrlar, yardım ederlär, yalnız brakmȇȇrlar.

«1800 ley pensiyam, ama taa çoyu ilaca gider. Kablederim ekmek için talon, şindi bekleerim yakacak, her yıl verärdilär, bilmerim bu yıl olacêk mı», — deer pensionerka.

Bölä büün yaşȇȇrlar insannar, angıları kolhozları kurmuşlar, durmamıınca işlemişlär, küüylerimizi hem kasabalarımızı ayaa kaldırmışlar. Anna Georgievna Varban onnarın birisi.