Ceviz ayın 19-da avtonomiyada geçecieklär seçimnar Gagauziyanın Halk Topluşuna. Onnarda pay alacêk 123 kandidat. Gagauziyanın merkez seçim komissiyasının hazırlık durumu için annattı komisiyanın başı  Yana Kovalenko.

Bületennär GHTopluşuna seçimneri için artık tiparlandılar, ceviz ayın 18 –dä onnarı daadacêklar avtonomiyanın hepsi seçim bürolarına. Toplu sayıda hazırlandı 116 086 bülleten.

«Bületennär tiparlandılar Gagauziyada ofițial olan dillerdä: gagauz dilindä – 3 966 parça, devlet dilindä — 3 073 parça, hem rus dilindä  -109 047 parça», — haberledi Gagauziyanın MSK başı Yana Kovalenko.

Seçim büroları çekedeceklär kendi işini Pazar günü saat 7 – dan sabalen  sat 9 –za kadar avşama. GH Topluşuna seçimnerin geçirilmesini 47 gözledici izleyecek, ölä devletlerdän nicä: Amerika, Russiya, Franțiya, Rumıniya, Azerbaycan hem başka.

Epidimiologiya durumuna bakarak, hepsi dolay seçim nasatlarına verildi koronavırustan korunmak için tedarıklar: maskalar, eldvennär, dezinfektantlar hem başka.

«Gagauziyanın saalık bakannıı geçirer instruktajı seçim büroların temsilcilerinä, nicä koronavirustan korunmak için rubaları giimää, açan onnar dolaşacêklar seçicileri evlerindä, angıları kendileri gelämerlär seçim bölümnerinä ses vermesi için», — açıkladı Yana Kovalenko.

Seçim günündä, ceviz ayın 19-da, Gagauziyanın merkez seçim komisiyası herbir 3 saat kabledecek bürolardan  bilgileri, nasıl giderlär seçimnar GHTopluşuna.