Kipçak küüyündä üç ay işlämêêrlär uşak başçaları. Küüyün primarı sayêr, ani problema baalı para etmemezliinnän, küü Gagauziyanın büdjetından iisik sayıda para kabletti.

Kıpçak  küüyündä  çözülmer  problema uşak başçalarinnan.  Üç ay  onnar kapalı. Kıpçak küüyün primariyası sayêr, ani büdjeta  görä, angısı  kabledildi bu yıl mayın  7-dä, Kıpçak   küüyün  uşak başçaları kabletmedilär  2 million  294 bin ley.  Ceviz ayın 16-da  Kıpçak  küüyün öndercilii topladı uşak başçaların işçilerini hem uşakların analarını -bobalarını toplantıya.

Kıpçak  küüyün primarı Oleg  Garizan açikladı umudunu, ani  problema  tezdä  çözüleçek, da uşak başçaları açılacêklar .

Toplantıya katıldılar Gagaziyanın Üretim, ekonomika hem düzüntücülük  bakannıkların başları deyni bu problemanın çözülmesini barabar bulmaa. Onnar açıkladılar kendi bakışlarını.

«Problema yok. Para Kıpçakta uşak başçaları işlesinnär deyni, var. Onuştan  bırada  yok  problema. Biz çoktan hem derindän   çözeriz  o  soruşları, angılarını   koyêrlar   bizim  önümüzdä   Kıpçak   küüyün  kuvetleri. Biz    geldik bırayı topluşa, gittik  finans ministerliinä, açıkladık  hepsi soruşları,  angıları  vaardılar. Bakılmadık soruş kalmadı», — söledi Üüretim bakanıın başı Natalya Kristeva.

«Bütün avtonomiyada bän  görmedim uşak başçaları olsun kapalı üç ay. Bu büük  bir  problema  Kıpçak  küü için.  Uşakların anaları  hem  bobaları dooru  yapêrlar,  ani  kalktılar  bu  problema çözülsün deyni.  Sölemää, ani   büün   bulundu çözüm, yok nıcä», — dedi düzüntücülük bakannıın başı İvan Kolioglo.

«Kolegalarımnan Bakannık Komitetindän yapıldı analiz Kipçak küüyün   uşak başçaların büdjetınä. Analiz  gösterdi,  ani  yılın  bitkisinädän  uşak başçaları  var  nicä  işlesinnär. Onuştan uşak başçalarını var nicä açmaa, paraylan zoorluk yok», — söledi Natalya Çuvalskaya.

Birinci  uşak başçasının önderçisi  Vasilisa  Uzun sayêr, ani problema  var, lääzım oturmaa, lafetmä dä çözmää onu. Kendi bakışlarını açıkladılar insannar da.

Uşak başçaların işleyenneri dä, uşakların anaları — bobaları dä umut  ederlär, ani bu problema  çözüleçek, da uşaklar başlayaçêklar gitmää uşak başçalarına.