Moldovada koronavirus hastalıınnan uulaşan yaşayannarın sayısı 278 bin kişiyä yaklaşȇr. Bitki 24 saadın süresindä uulaştılar binndän zeedä insan. Gagauziyada durumu açıkladı Gagauziyanın Saalık kooruması Baş bakannıın baş Svetlana Duleva.

Bitki 24 saadın süresindä MD-dä belli edildi 1 152 olay koronavirus hastalıın uulaşmasınınnan. Onnardan 935 ainsan diildi vakțınalı. Gagauziyada 24 saatta 42 olay belli oldu, sade 1 onnarın arasından vakţinalıydı.

«42 kişi dün belli ettik. 16 Komrat dolayından, 19 Çadır dolayından  hem 7 Valkaneş dolayından. Gagauziyada kovid merkezlerindä 100 erdä, büün 113 kişi bulunȇrlar. 30% hastalıı zoor geçirerlär», — açıkladı Svetlana Duleva.

Saalık bakannnıın başı nışannadı, ani hepsi hastaların sayısından vakţina kabledän hasta insannarın sayısı sade 0, 5%.

«Başlayarak ilkyazdan, vakţina kabledän insannarın sayısından koronavirus hastalıınnan uulaştılar sade 60 kişi. Sade 15-şi onnardan bolniţalarda yattılar. Kalanı pek ilin hastalıı geçirdilär hem pek hızlı alıştılar», — dedi Duleva.

O nışannandı, ani hepsi, kim isteer, var nıcä kabletsinnär vakţinaları saalık merkezlerindä, angıları işleerlär dinnenmäk günnerindä dä.

«Büünkü gündä var Fayzer hem Djonson. İnsan taa annamȇȇr vakţinanın faydasını. 17 610 kişi ilk vakţinayı kablettilär, 13 074 kişi da başardılar vakţinayı koymaa. Bunnar Gagauziyanın sayıları», — söledi Svetlana Duleva.

Onun laflarına görä, büünkü hastaların taa çoyunda koronavirusun  Delta çeşidi belli oldu hem onun ilaçlanması taa zor geçer. Tek çıkış bu drumdan — vakţinațiya.

«Kim ne sölämesä, ama vakţinasız biz bu durumdan çıkamayacez. Yazık, ama Gagauziyanın yaşayannarı vakţinanın maanasını hem lääzımnıını taa annamȇȇrlar. Bunun bererinä biz kaybederiz genç insannarı, bu afta bu hastalıktan geçindi 35, 46 yaşında gençlär. Bän bilmeerim şansora nesoy annatmaa yaşayannara, ani vakţinada bizim kurtulmamız».

Büünkü gündä Moldovada ilaçlanȇrlar 6 865 kişi, onnardan 1418-zi bolniţalarda. 85 kişi zor dorumda bulunȇrlar. 5-şi oksigen aparatlan soluyerlar.