Komunıstlär hem soţialistlär frakţiyasının deputatları ceviz ayın 16-da Parlamentin  geçirilän oturuştan çıktılar.

MD Parlament deputatı Vladımır Odnostalko teklif etti oturuşun iş sırasına koymaa proekti, angısı baalı medițina uzmannarının ay kazançlarının kaldırılmasınınnan.

«Avgust ayında bän danıştım komissiyaya, ki bu proekti günün iş sırasına koysunnar. Bundan sora taa bir sıra laflan danıştım. Ne ilk sıra, ne dä şindi proekti bakılmaya almadılar», — söledı Vladımır Odnostalko.

Bu sebeptän komunıstlär hem soţialistlär frakţiyasının deputatları oturuştan çıktılar. Bunu oturuşun süresindä açıkladı frakţiyanın başı Zinaida Greçanaya.

«‎Büün biz teklif ettik 3 önemli soruş bakmaa. Siz, istämediniz makar birisini onnardan büünkü oturuşta bakmaa. Bu beterä biz çıkȇrız oturuştan»‎, — bildirdi Greçanaya.

Öncä deputat Vlad Bȇtrınça teklif etti parlamentä seslesinnär Narȇ kurumun önderciliini. Deputat Oleg Reydman teklif etti seslemää ekonomika ministrusunu Andrey Spınuyu Moldovaya natura gazını vermäk eni kontraktı için. Hepsi bu tekliflär esaba alınmadılar kalan deputatlarlan.