Moldovada başladılar toplamaa meyvaları hem üzümneri. Bu yıl uzmannarın laflarına görä, bereket taa üüsek bakarak geçän kuraklık sezonuna. Bereket çok, ama satmaa yok nereye. Büün Komrat kasabasının  bir çiftçi çorbacılıında çekettilär toplamaa erikleri hem masa çeşitindä üzümneri.

Paa politikası bu yıl pek sevindirmeer çiftçileri, neçinki  kabledilmiş paralar kapȇȇrlar sade şindiki harcamakları.  Brakmaa bereketi kırda laf yok, söledi kurumun başı, çünkü fidannarı lääzım hazırlama gelän yıla.

Sölemää eksport için aşırıya yada satmaa devlet panayirinda sıra gelmeer, zerä satın alan yok. Bunun beterinä bütün erik bereketi, bakmadaan ii kaliteya hem formasına, satılȇr erideki işletmelerä. Bakmadaan buna, çiftçi çorbacılıın başı söler, ani yoknicä braksın bu işi, çünkü başça genç da bu yıl seftä verdi zengin bereket.

Çekettilär bu çorbacılıkta toplamaa üzümneri masa çeşitindä da. Çiftçilär sölerlär, ani bu yıl hava koşullarına görä bereket zengin oldu, ne yoknicä sevindirmesin.  Bütün toplanılmış berekedi götürerlär çorbacılıın şarap kurumuna. Çiftçi urguladı, ani bu yıl üzümün paası taa üüsek.

Nicä sölerlär işçilär, bir gündä toplȇrlar beşär «TVS», hem bu yıl pandallar şıralı hem gözäl – gözü sevindirerlär.

Nicä haberledi  Moldovanın çiftçilik  ministerlii,  bu yıl üzüm bereketi olacêk 15 proţenttän zeedä, bakarak geçän yıla. Dolay  çiftçi bölümnerin  sayılarına görä, bütündän  şarap kurumnarına götüreceklär yakın 200 bin ton üzüm. Uzmannar  açıkladılar, ani bu yılın bereketi 20 proţendä taa az, bakarak bitki beş yılına. Bu baalı  2020 yılın kuraklıınan, hem bu yılın  ayazlarınnan ilkyaz  zamanında.