Bitki 24 saadın süresindä Moldovada (MD) belli oldu 790 hasta Coid — 19 hastalıınnan. Bu olayların arasından 677 insan vakţinasız.  Geneldän MD bu hastalıklan büünkü günädän uulaştılar 272 325 insan.

Komrat dolay bolniţasında Covid — 19 hastalıını ilaçlamak bölümü enidän harman ayın 6-da açıldı. Burada ilaçlansın var nicä 62 kişi. Büünkü gündä burada 55 yaşayan ilaçlanȇrlar, 9-zu onnardan kötü durumda.

«Büün bu hastalık taa zor formalarını belli eder. Zor durumda bulunȇrlan yufka imunitetli insannar. Biyaz ceer pek hızlı uulaşȇr», — nışannadı Komrat dolay bolniţasının başı Nina Raylän.

Harman ayın 6-dan Komradın Covid bölümündä 10 insan bu hastalıktan geçindilär. Nişannandı, ani virus diyişer hem ilerki ilaçlar onun ilaçlamasında şansora yufkalıını göstererlär.  Nina Raylän sayȇr, ani bu durumdan tek çıkış Vakţina yapması.

«Büün b izdä yatȇrlar insannar vakţinaylan da. Hepsi onnar hastalıı ilin geçirdilär. Vardı pnevmoniyä, ama vakţinalı insannarda biyaz ceer taa kaavi bu hastalaa», — dedı Raylän.

Gagauziyanın yaşayannarı açıkladılar kendi bakışlarını bu soruşa.

«Bän koymadım vakţinayı. Korkmȇȇrım hem sayȇrım , ani bu kararı lääzım kabletsinnär sade o insannar, angılarının var saalık problemneri».

«Herbir insan kendisi ayırȇr, ama onnar kim insannarlan işleerlär, mutlaka, yapsınnar lääzım».

«Bän diil çoktah geçirdim hastalıı, onuştan da imunitedim taa var bu hastalaa».

Bakmayarak ona, ani yaşayannarın çoyu taa kabletmedilär vakţinayı, insane arasında bulunarkana onnar hepsi kuralları tutȇrlar.

 «Bän koruyȇrım kendimi, var maskam, ikȇȇrım ellerimi sık».

«Maskam cöbümdä. Bän üüredici işleerim, uşaklardan uzacık dorȇrım».

« Bireri çıkmȇȇrım. Sade tükenä çıkȇrım. Yaşȇȇrım yalnız».

Komrat dolay bolniţasının öndercisi  Nina Raylän  teklif etti insannara sakınmasınnar vakţinalardan.

 «Teklif ederim herbirinä sakınmasınnar, koydursunnar.  İmunitet olsun deyni vakıt lääzım. Suukların gelmesininnän virus başlȇȇr taa aktiv olmaa».

Büünkü gündä Covid 19 hastalıından devletin bolniıalarında  5351 insan ilaçlanȇr. 95-şi onnardan zoor durumda.