Soruşları hem hakları koruyan parlament komisiyası verdi kayıllıını kanon proektinä, ki ilaçların instrukţiyalarını rus dilinä çevirsinnär. Kanon proektini hazırladı Soţialist partiyasından deputatlar bölüü.

 Deputat Aleksandr Suhodolskiy belli etti proektin önemliini bizim çok milletli devletimizä deyni.

«Bu önemli dokument, çünkü insanın saalıı paalıdır. İnsan alarkana ilaçları instrukţiyayı lääzım annasın», — dedi Suhodolskiy.

İnstrukţiyaların çevirilmesi için avtonomiyanın yaşayannarın bakışları diil birtürlü.

«Bu enilik gagauzlara ilinnii verecek, devlet dilindän atılmȇȇrız, onu lääzım bilelim, çünkü Moldovanın yaşayannırıyız».

 

«Onnar ilaçları Rusiyadan hem Ukrainadan alȇrlar. Neçin çevirerlär, bilmeerim. İkili iş olȇr».

 

«İslää olacek çevirärselär, çünkü ilacı kabledeceykana ilkin instrukţiya okunȇr hasta lääzım bilsin, ne kabledecek. Rus dilindä instrukţiya önemli».

 

«Haber tehnologiyaların zamanında-bu okadar önemli diil. Hepsi instrukţiyaları internetta var nicä bulmaa. Ama fikir islää».

Dokument Parlamentin oturuşunda bakılacek. İlaçların agentstvosunda baza açılacek, neredä ilaçlara anotaţiya yapılacek. Satıcı istedii zaman rus dilindä instrukţiyayı, farmaţevt lääzım olacek versin.

 

Tekst: S.Dimitroglo, Е.Ratkoglo, video: А. Leşinskiy, montaj:А.Gerçu