Koronavirus infekţiyası koydu kendi kurallarını nicä gecirmää yortuları baalı Büük Vatan cengin bitmesinin 75-ci yıldönümündä. Bu zamanda, açan Moldova bulunêr zoor durumda, «Buratino»  uşak başçasının   administraţiyası hem Kıpçak küüyün primariyası bilä çekettilär «Enseyiş mektubu» akţiyasını.

Nicä söledi Kıpçak küüyün primarın işini yapan Svetlana Çavdar, en önemni davalar bu akţiyada — cenktä cannarını kaybedennerin anması.

«En önemni dava bu akţiyada – toplamaa oluşları geçmiş vakıttan şindiki vakıdadan, insannarın aklına getirmää cenktä enseyişin paasını, korumaa bizim istoriyamızı hem da uşakların patriotic ruhunu», — söledi o.

İkinci uşak başçasının administraţiyası hem Kıpçak küüyün primariyası teklif eder küüyün yaşayannarını paylaşmaa internetta videolarnan, angıları baalı Büük Vatan cengin bitmesinin 75-ci yıldönümünnän.

«Kim isteer pay almaa onlayn akţiyasında, var nicä paylaşsınnar internetta videolarlan – nicä şiir okuyêrlar, çalêrlar, nicä resim yapêrlar. Bunnarlan paylaştıynan internetta urgulayın heşteknan #Копчакпомнит», — açıkladı Svetlana Çavdar.

Bakmayarak bu zoor duruma, uşaklar hem Kıpçak küüyün yaşayannarı sık-sık paylaşȇrlar videolarlan. Kıpçak küüyün primarın işini yapan Svetlana Çavdar teklif etti hepsi insannarı pay alsınnar onlayn akţiyasında, bir minut susmaa anmaa deyni askercileri.

«May ayın dokuzunda saat dokuzda olacek onlayn bir minut susmak. Avşam üstü saat sekizda cenktä cannarını kaybedän askercilär için, kim yaktı kendi canını ana toprak için, bizim geleceemiz için teklif ederiz sizi yakasınız evdä pençeredä mumcaazları», — haberledi Kıpçak küüyün primarın işini yapan Svetlana Çavdar.

Bu zoor durumda, angısında bulunêr bizim memleket, yortular, angıları baalı Büük Vatan cengin 75-ci yıldönümünnän geçirildilär taa geç vakıda.

 

Tekst: M.Angelçeva, video: L.Arfonos