Parlament kolverilärsaydı vakıtsız, ozaman Moldovada yakın yaarım yıl olacek karışıklık. Bunu haberledi Moldova devletin prezidenti İgor Dodon GRT kanalın «Прямая линия» programasının süresindä.

Vakıtsız seçimnär Moldovanın parlamentinä diil lääzım, haberledi Moldova devletin Prezidenti İgor Dodon GRT kanalın «Прямая линия» programasının süresindä. Bu sade büüldecek krizisı baalı pandemiyalan hem kuraklıklan. Kuvetlär hem cümnä lääzım tolpansınar da birleşik kararlasınar problemaları, nışannadı İgor Dodon. Ya lääzım olarsaydı geçirmää vakıtsız seçimneri, angılarını bekleer opoziţiya, Prezident hazır yapsın hepsini ki politika krizisı devlettä olmasın.

«Ya bizim koaliţiya partnörlarımız ya opoziţiya yaparsaydı ölä, ani olmayacek  parlament çokluu, ozaman gidecez vakıtsız parlament seçimnerinä, sanȇrım bu situaţiyada soţialistlarda var en ii şanslar almaa parlament çookluunu. Ama taa ii hepsi bu olmasın», — söledi prezident.

Ya hükümet vakıtsız iş erindän gidärsaydi, lääzım olacek kısa vakıtta denemää eni hükümedi ayırmaa. Diil lääzım unutmaa onu da, ani bu vakıt yok stabil hükümet, ama var bir vakıtlık işini götürän, nışannadı Prezident.

«Açan Parlament daalȇr- minimum 60 gün seçim kompaniyası, parlament seçimneri. Parlament seçimnerindän sora lääzım 1 ay ki seçimnerin çıkışlarını Konstituţiya daavası kabletsinn. Bundan sora taa 3 ay geçer eni devletin kurmasına», — nışannadı İgor Dodon.

İgor Dodon nışannadı, ani devlettä başlayarsaydı politik  krizisı şindi, ozaman en ii eni stabil hükümet olacek Eni yılın çeketmesindä.

«Bän bilerim, ani soţialistlär yapmayaceklar provokaţiya ki vakıtsız parlament seçimneri geçirlensin. Ama ki korumaa parlament çokluunu onnara lääzım 51 kişi, bu iş için lääzım taa 14 deputat. Şindi var koaliţiya demokratlarlan. Situaţiya onnarda diil raatlı. Bu onnarın işi. Herbir partiyalarda var kendi düşünmekleri bu normal bir iş. Önemli, ani onnar kabledärsaydilär karar çıkmaa koaliţiyadan da birleşmää başkasınnan – onnarın hakı. Bu olacek  ilk adım vakıtsız parlament seçimnerinä. DPM grupasının kimisi istärsaydi çıkmaa – biz bu durumdan çıkış bulacez», — dedi Dodon.

Konstituţiya davanın kararına görä, ya seçimnär geçärsaydilär 2020-ci yılın harman ayın 17-dän, onnar geçeceklär karışık sistemaya görä. Olarsaydılar taa geç ozaman proporţional sistemaya görä. Parlament seçimneri geçti Moldovada 2019-cu yılın küçük ayında. İlerki seçimnär kanon organına lääzım geçsinnär 4 yıldan sora.

 

Tekst: L. Novak, video: E. Ratkoglo, montaj: E. Melnik