Geçän yılkı kuraklık hem bu yılın ayazları getirdilär büük  kötülük çiftçilik bölümünä,  diil sade avtonomiyada,  ama devlettä dä. Diil çoktankı yaamurlar biraz sevindirdilär çiftçileri.  Fermerların laflarına görä  onnarın büünkü davaaları regionda olsun  ekmäk için toumnar hem makar biraz vermää kvotçiklerä. Çadır muniţipiyanın çiftçi çorbacılıklarındaı işlerlär yakın üç bin ektar. Bu erlerdä ekili  ekin, arpa,  goroh hem raps.

Soruş, angısı baalı onunnan, ki devlettä olsun lääzımnı sayıda boday, kalȇr aktual. Liderlär düşünerlär, nicä  kalmasınnar ekmäk toumnarsız. Bu yıl  bereketin sayısı olacek iki keredä taa az bakarak geçän yıla.

GEORGİY PAŞALI, Çadır dolayın kurumun başı: “Benim davaam ki olsun  toumnar, çünkü benim kurumum maasus bununnan zanaatlanȇr, bendä hem regionda.  Hem vermää makar kvotçiklerä  50  proţent onu, ne  bän lääzımdı vereyim  bodaydan. Buna bän umutlanȇrım.  Bän gösterecäm tarlararı, angılarından bän  var nicä  alayım  2-2.5 ton  ektardan”.

Nica nışannadı Gagauziyanın Çiftçilik bakannıın başı  Andrey Dimitroglo,  çorbacılıklar  bu yıl verämeceklär  bütündän kvotçiklerä lääzımnı ekini, ama  öbür yıllarda vereceklär. Bu durumda lääzım olacek devletin hem partnörların yardımı. Taa bir önemli  davaa  bu o, ani regionda lääzım olsun  toumnar gelän yıla.

ANDREY DİMİTROGLO, Gagauziyanın Çiftçilik bakannıın başı: “Bän düşünerim, ani diil sade bu kurum, var taa bir – iki,  Kipçakta da, onnarda büümnär ii , büüyerlär  islää, bu kurumnardan biz umutlanȇrız almaa ii toumnarı ekmäk için bütün Gagauziyaya deyni”.

Bitki yamurlar biraz  umutlandırdılar çiftçileri , da umut gelecek bereket için peydalandı.

 SERGEY GONÇAR, Çadır dolayın  kurumun başı: “Dünkü yaamurdan sora  bän biraz  yapȇrım taa ii prognozları. Beklenän berekettän makar yarısını alalım. Yakın 5 — 5.5 tonn. Şindi düşünerim  2.5  ton  alarsam  pek sevinecam. Bendä papşoy, semeçka hem arpa toumnarı var, ama bodayı sattım da kaldım toumsuz”.

Sergey Gonçar  nışannadı,  erlem durum yaamurlarlan  olarsa ii , ozaman  var nicä kayıpları ilk gruppadan  kapama ikinciylän.

SERGEY GONÇAR, Çadır dolayın  kurumun başı: “İnsannar da bizä umutlanȇrlar, da bilerlär şindi nesoy durum. Bizdä 2003 yılda durum öläydi, ani 670 ektardan aldık sade 280 tonn. Onnardan  210 tonn  koyduk  toumnara.  Da kasabadan birda insan gelmedi  da sölämedi,  ani  bizä lääzım.  Neçinki insannar görärdilär  hem annardılar, ani büün  varsa, sabaa  var nicä bişey olmasın”.

Kuraklıın beterinä  çoyu  kurumnar durguttular ikinci gruppanın ekmesini,  ama geçmiş yaamurlar verdilär kolaylık  ilerletmää bu işleri.   Çiftçi kurumnarı  bütündän başarȇrlar  ekmää  papşoyu  12 bin ektarda. Ţiftçilerin laflarına görä  erdä var lääzımnı  nemnik,  angısı  yardım edecek almaa ii bereketi.

 

Tekst: Z.  Kanţır, montaj: A. Gerçu