Devletin Prezidenti İgor Dodon buluştu  Türkiyä respublikasının  kompaniyasının temsilcilerinnän, angısı giririştirer proektı baalı dolay yolun düzmesinnän Komratta. O notaladı işlerin götürülmesini.

«Sanȇrım, ani bu ii vizit üülen tarafına. İi lafettik regionun kuvetlerinnän hem Halk topluşun başınnan. Açıklandı türlü soruşlar, vardı soruşlar baalı mediţinaylan da, koronavirus hastalıın pandemiyasınnan. Bu yıl bakmayarak pandemiyaya lääzım ilerletmää infrastruktura proektlerini”, — söledi prezident.

Gagauziyanın başkanı İrina Vlah nışannadı, ani proektin giriştirilmesi  pek önemli bizim regionumuza.

«Devletin kuvetlerinnän annȇrız biri birimizi. Bilerim, ani verilecek karar yardım etmää bizim regiona çiftçilik bölümündä. Prezident büün bizä söledi, ani işlettirlener programa çiftçilik kurumnarın yardımınnan baalı. Açan Devletin kuvetleri hem regionun kuvetlerin arasında var annaşmak — bu pek önemli», — nışannadı İrina Vlah.

Devletin prezidenti gözletti Komrat muniţipiyasının çiftçilik kurumnarını da tanıştı ekmeklerin ilk grupasının durumunnan. Kurumun başı Semön Novak nışannadı, ani bu kırlar bu yıl pek zararlandılar. O daanıştı İgor Dodona, ki yardım etsinär çifçilerä tohumnuklan.

«Güzlük ekmeklerin durumu pek prost. Bu yıl büük kuraklık. Bundan, ani siz gördünüz şindi biz bişey alamayacez er ekmärsäydik kırı enidän», — urguladı ţiftçi.

GHT başı Vladimir Kıssa umutlanȇr, ki devletin kuvetleri yardım edeceklär avtonomiyaya zerä bu yıl pek kuraktı.

«Tanıştırdık prezidenti regionun çiftçilik kurumnarın durumunnan. Umutlanȇrız, ani akţent koyulacek maasuz çiftçilik bölümünä zerä o pek zararlandı. Bodayın ikincu grupası olacek biräz taa ii», — söledi Vladimir Kıssa.

Parlamentin deputatı Aleksandr Suhodolskiy nışannadı, ani devletin başı her zaman buluner Gagauziyaylan yannaşık.

«Prezident meraklanȇr avtonomiyanın hepsi bölümnerin ilerlenilmesinnän», — inandırdı deputat.

Buluşmanın çıkışında prezident nışannadı, ani Gagauziyaya verilecek yardım ki kararlamaa kuraklık problemalarını çiftçilik bölümündä.

Tekst: L. Novak, M. Sadoviç, video: G. Stavilov, montaj: A. Gerçu